Norska språket

Det officiella språket i Norge är norskan. Man brukar dela in denna i bokmål och nynorsk. Skillnaden på de två är att bokmål är vad majoriteten använder som skriftspråk. Drygt 9 av 10 norrmän skriver på bokmål och av nypublicerade skrifter är andelen ungefär densamma. Historiker menar på att bokmålet har kommit ifrån grannlandet i söder Danmarks skriftspråk. Det var faktiskt så att bokmål var det enda officiella skriftspråket i landet till 1885, men då beslöt Stortinget att även nynorsk skulle få denna status. Det skall sägas att vid denna tid i slutet på 1800-talet kallade man nynorsk för landsmål.

Det finns även något man kallar riksmål. Många uppfattar dock detta inofficiella språk som tillbakasträvande, då den i många sammanhang liknar danskan. Genom åren har dock den stora tidningen Aftenposten använt sig av just riksmål.

Totalt brukar man säga att i Norge finns det sex officiella minoritetsspråk och dessa är kvänska, lulesamiska, nordsamiska, romani, svensk romani och sydsamiska.

Är man turist på besök i Norge klarar man av att göra sig förstådd med sin svenska. I Oslo är det särskilt lätt då många som jobbar i staden faktiskt har svenskt medborgarskap. Om man tycker att man inte kan göra sig förstådd så pratar de flesta mycket god engelska.

Permalänk till denna artikel: http://norway.nu/norska-spraket/